ASTRID SVANGREN 
TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR
Mats Andersson »
Magnus Thierfelder »
UTSTÄLLNING PÅ VINGE | 18 MAR 09 - 18 SEP 09

Konstfrämjandet Skåne fortsätter sitt samarbete med Advokatfirman Vinge med en utställning av konstnären
Astrid Svangren.
     
Under de senaste åren har en ökad efterfrågan märkts inom samtidskonsten, och bland konstnärer, för att vidga verksamhetsfältet och samarbeta med nya partners. Konstfrämjandet Skåne strävar efter att göra konsten tillgänglig för alla, stärka konstens och konstnärens roll samt verka för att utveckla det regionala konstlivet. Vi är därför mycket glada åt vårt samarbete med Advokatfirman Vinge som bl.a. innebär utställningar och presentationer av regionala samtidskonstnärer i Vinges kontors- och konferenslokaler på Östergatan i Malmö.

Konstnären Astrid Svangrens arbeten kretsar kring viljan att visa det ohanterliga, och erkänner rädslan inför det avvikande och okontrollerbara. I hennes måleri utspelar sig en spänning mellan motsatser, det figurativt vackra och sköra mot det abstrakta och yvigt hotfulla, mörka. De abstrakta ytorna vittnar om spåren av en aktivitet, ett undersökande och ett utforskande av gränser. Astrid Svangren bygger upp en symbolvärld, med en medveten och självklar komposition, där de olika beståndsdelarna länkas samman till olika reaktioner. Med sitt närmast demonstrativa, subjektiva formspråk och sina motstridiga inslag skapar hon en annan ordning som inte utgår från den logiskt linjära berättelsen.

Astrid Svangren gick ut Malmö Konsthögskola 1998, och är bosatt och verksam i Köpenhamn. Hon har fått Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium 2001 och 2006. Senast medverkade hon i The Armory show, med Galleri Charlotte Lund, i New York i februari 2009.

Astrid Svangren har ställt ut på bl.a. följande ställen:
Galleri Charlotte Lund | 2009
Galleri Elastic, Malmö | 2008
Ystad Konstmuseum | 2008
Lunds Konsthall | 2007
Malmö Konsthall | 2004
Dunkers Kulturhus | 2003
Galerie Forum, Wiesbaden | 2003
Galerie Nordenhake, Berlin | 2003
Wanås | 2001


Helena Trenk
Projektledare
Konstfrämjandet Skåne


Källa: Text av Elena Tzotzi, till utställningen "Med örat mot snittytan" på Elastic.
www.elasticgallery.com/asvangren.html
 


Advokatfirman Vinge Östergatan 30, Malmö
  www.vinge.se